1. centrumleider

 
 • 02 September: Driesen J
 • 03 September: Ooms G
 • 09 September: Vereecken L
 • 10 September: Michiels K
 • 16 September: Canters B
 • 17 September: Van Campenhout M
 • 23 September: Verboom M
 • 24 September: Borm W
 • 30 September: Hellemans P

2. manifester

 
 • 02 September: Maya
 • 03 September: Betty (slecht weer Maya)
 • 09 September: Betty
 • 10 September: Jill
 • 16 September: Nathalie
 • 17 September: JPD
 • 23 September: JPD
 • 24 September: Jill
 • 30 September: Nathalie

3. piloot (link naar pilotenwebsite)

 
 • 02 September: Vanlommel N
 • 03 September: Vanlommel E
 • 09 September: Bosmans
 • 10 September: Toussaint
 • 16 September: Toussaint
 • 17 September: Deijgers
 • 23 September: Magriet
 • 24 September: Deijgers
 • 30 September: Arien

4. Magazijnier

 
 • 02 September: Maes Ruby
 • 03 September: Van Daele Valerie
 • 09 September: Droessaert Inge
 • 10 September: Koops Merlijn
 • 16 September:
 • 17 September: Droessaert Inge
 • 23 September: Koops Merlijn
 • 24 September: Hassewer Sven
 • 30 September:

valid xhtml & css - last edit 19/9/2017 - 3SIGN.com