Ombudsdienst

In ons skydivewereldje werken we met mensen. Dat betekent dat er zo nu en dan wat fout kan lopen, ook al zou dat niet mogen.

Als er iets fout gelopen is tussen u en ons of als u zich onheus behandeld voelt , dan kunt u terecht bij onze ombudsdienst. Wij confronteren dan de betrokken persoon/ personen met jouw klacht en vragen wij om mededeling van hun versie van de feiten of we onderzoeken zelf de gebeurde feiten. Wanneer wij op basis van alle verzamelde elementen van oordeel zijn dat er een fout gebeurd is, dan zullen wij in eerste instantie proberen om voor jou de concrete nadelige gevolgen daarvan te (doen) verhelpen.

Sommige klachten brengen echter problemen aan het licht met een meer algemene strekking. Deze behoeven een structurele aanpak, zodat ze in de toekomst kunnen worden vermeden. Ook hier proberen we een steentje bij te dragen aan een betere dienstverlening. Maandelijks wordt daarenboven aan de Raad van Bestuur van Paracentrum Vlaanderen VZW uitvoerig verslag uitgebracht van de behandelde dossiers (uiteraard zonder de vermelding van de naam van de persoon die de klacht heeft ingediend) zodat de bestuursleden hiervan kennis kunnen nemen. De ombudspersoon verzekert volledige discretie en zal niets ondernemen zonder je toestemming.

Je contacteert de ombudspersoon, zijnde Luc Deijgers, via het e-mailadres luc.deijgers@telenet.be


valid xhtml & css - last edit 20/4/2018 - 3SIGN.com