Update 23/10/2020: dropzones gesloten

De COVID-19-crisis houdt ons land opnieuw in z’n greep. Het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames stijgt zienderogen, dus we kunnen niet doen alsof er niets aan de hand is. Ter referentie: toen we er op 12 maart de stekker uittrokken, lager er (minder dan) 163 mensen in het ziekenhuis. Ondertussen is dat aantal tijdens deze tweede golf al opgelopen tot 3649.

De kantines werden sowieso al gesloten en het weer wordt dit weekend ook niet van die aard dat er veel gesprongen gaat worden. Na rijp beraad besloten we met de Raad van Bestuur om de activiteiten vanaf dit weekend, dus met onmiddellijke ingang, on hold te zetten. We kunnen het draaien en keren zo veel we willen, maar we zijn er van overtuigd dat dit de enige correcte beslissing is. Ook al zijn voorlopig enkel de wedstrijden verboden, het zou verre van een respectvol signaal naar de maatschappij toe zijn als wij gewoon rustig verder opereren.

Hiermee nemen we ook de twijfel weg over het feit of we al dan niet onze sport nog mogen beoefenen. Hoewel we de laatste maanden allemaal ons best gedaan hebben om alles zo corona-proof als mogelijk te laten verlopen, kunnen we niet ontkennen dat onze sport een niet essentieel contact is.

Om af te sluiten, zoals het zo mooi gezegd werd tijdens de persconferentie: enkel wanneer we allemaal samen inspanningen leveren, kunnen we de curve opnieuw laten afvlakken. Laat ons dan ook allemaal samen die moeite doen, zodat deze tweede golf zo snel als mogelijk de kop ingedrukt wordt!

Blue skies & zorg voor elkaar,
de Raad van Bestuur.